Tietosuojaseloste  

Rekisterinpitäjä

Oy SkiMac Ab
c/o Conma Oy
Y-tunnus 2348657-6
Unioninkatu 30, 00100 Helsinki
Puh. 020 7524 500

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ari Partanen, ari.partanen[at]skimac.fi

Rekisterin nimi

SkiMac-asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 

- Henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen) 
- Kauppasopimus, vuokrasopimus tai muu sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena  
- Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ennen sopimusta, työsuhde, jäsenyys)

Henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen hoito ja ylläpito
 • Tilausten, maksamisen, laskutuksen ja toimitusten hoitaminen
 • Verkkokaupan ja sen tuotteiden markkinointi
 • Liiketoiminnan kehittäminen ja suunnittelu

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Asiakassuhteen perusteella Palveluntarjoajalla on oikeutettu etu sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseen asiakkaalle. Sähköpostimarkkinointilistalta Asiakas pääsee poistumaan itse jokaisessa markkinointisähköpostissamme löytyvää poistumislinkkiä klikkaamalla, tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseeen tahko@skimac.fi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista/tuotteista ja niiden muutoksista, tunnukset sosiaalisen median palveluissa, laskutustiedot, toimitustiedot, sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin/tuotteisiin liittyvät tiedot. 

Asiakasrekisteri jakautuu kolmeen (3) rekisteröityjen ryhmään:

1. Yleinen asiakastietorekisteri

Rekisterin tietosisältö:

 • Asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, yritys/organisaatio ja sen Y-tunnus
 • Asiakasnumero ja asiakasryhmä
 • Tiedot tilatuista ja/tai ostetuista palveluista ja/tai tuotteista myymälöissä
 • Tiedot ostetuista tuotteista verkkokaupassa
 • Laskutustiedot
 • Toimitustiedot

2. Vuokraamon asiakasrekisteri

Rekisterin tietosisältö:

 • Vuokraajan nimi, syntymäaika, puhelin, sähköposti ja osoite
 • Vuokrausajankohta ja vuokrauksen kohteena olevat vuokrauspalvelut tai -tuotteet
 • Vuokraajan ikä, paino, pituus, taitotaso ja kengännumero

3. Markkinointirekisteri

Rekisterin tietosisältö: 

 • Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite, sukupuoli 

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. verkkokaupan tilausten teon yhteydessä, verkkosivuston yhteydenottolomakkeiden kautta lähetetyistä viesteistä, asiakkaiden asioidessa myymälöissä ja vuokraamoissa, puhelimitse, sähköpostitse, sopimuksista, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

Yritysten ja organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä esimerkiksi julkisilta verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.  

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).